Badanie geotechniczne: czym jest i dlaczego jest ważne?

Data wpisu: 17 listopad 2022r. • Autor wpisu: uslugi-geologiczne.pl

Badanie geotechniczne to jedno z podstawowych badań stosowanych w inżynierii geotechnicznej. Polega ono na zbieraniu informacji o stanie geologicznym terenu, który ma zostać poddany zabudowie lub przetworzeniu. Badanie geotechniczne ma kluczowe znaczenie dla projektowania budynków, dróg, mostów, czy też tuneli, gdyż pozwala na określenie właściwości geotechnicznych gruntu i skal, co z kolei wpływa na bezpieczeństwo, trwałość i efektywność inwestycji.


W skład badania geotechnicznego wchodzą różnorodne pomiary, analizy i próby laboratoryjne. W zależności od charakteru terenu oraz projektu, może ono obejmować między innymi:


  • badania geologiczne i geofizyczne – pozwala na uzyskanie informacji na temat rodzaju i składu warstw geologicznych oraz charakterystyk ich właściwości fizycznych i mechanicznych,
  • badania geotechniczne w terenie – polegają na pobraniu próbek gruntu i skal z różnych głębokości oraz wykonaniu innych pomiarów, takich jak pomiar zagłębienia się sondy, badania nośności gruntów czy też pomiar ciśnienia wody,
  • badania laboratoryjne – obejmują próby mechaniczne, takie jak badania nośności, spójności i kruszywa, a także badania chemiczne, takie jak oznaczanie pH czy też składu mineralnego próbek.

Dlaczego badanie geotechniczne jest ważne?


Badanie geotechniczne ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz trwałości projektów inwestycyjnych. Pozwala na określenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu oraz skał, co z kolei wpływa na trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowników budynku czy też infrastruktury.


Przykładowo, jeśli badania geotechniczne wykażą, że grunt w okolicach budowy jest zbyt miękki i niestabilny, to inżynierowie mogą zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne, takie jak zakotwienie fundamentów, wzmocnienie gruntu czy też stosowanie specjalnych technologii budowlanych.


Badanie geotechniczne jest również ważne dla efektywności inwestycji. Dzięki uzyskaniu informacji na temat właściwości gruntu oraz skal, inżynierowie mogą dopasować projekt do specyfiki terenu, co pozwala na uniknięcie zbędnych kosztów oraz ograniczenie ilości zmian projektowych.


W Polsce badania geotechniczne regulowane są przepisami prawa, w tym przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagane jest przeprowadzenie badań geotechnicznych przed rozpoczęciem budowy.


Badanie geotechniczne może być przeprowadzone przez geologa lub inżyniera geotechnika. Ważne jest, aby wykwalifikowany specjalista przeprowadził badania zgodnie z obowiązującymi normami oraz odpowiednio interpretował wyniki. Tylko wtedy można mieć pewność, że informacje uzyskane z badań geotechnicznych są wiarygodne oraz będą służyły do celów projektowych.


Badanie geotechniczne jest nieodzowne dla bezpieczeństwa oraz trwałości inwestycji budowlanych, drogowych czy też energetycznych. Dzięki temu inżynierowie mogą dopasować projekt do specyfiki terenu oraz zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne, co wpływa na efektywność inwestycji oraz zadowolenie użytkowników.Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej