Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując LWÓWEK ŚLĄSKI i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii i hydrogeologii, jakich celem jest zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Wyniki badań hydrogeologicznych są wymagane do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na rezerwy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i górnictwo. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, bo zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy oraz oczyszczania gleby, które są istotne dla dużej grupy branż, takich jak przemysł, branża rolnicza, budownictwo i transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są nadrzędne dla ochrony zdrowia publicznego i otoczenia, a geolodzy odgrywają w nich ważną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz określenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom i projektantom opracowanie trafnych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, jaki gwarantuje inżynierom i projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zarządzeń, które uwzględniają swoistość terenu oraz ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.  Formularz kontaktowy  5 + 9

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej