Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując PRZEWORSK i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz określenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę inżynieryjną dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowniczych, które wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, jaki gwarantuje inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie nagromadzonych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące naprawy oraz oczyszczania gleby, jakie są ważne dla wielu branż, takich jak przemysł, rolnictwo, budownictwo i transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są główne dla ochrony zdrowia publicznego oraz otoczenia, a geolodzy grają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zarządzeń, które uwzględniają specyfikę terenu i potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i górnictwo. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają kluczową rolę w tych badaniach i projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii i hydrogeologii, jakich zamiarem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, wykorzystania zasobów wodnych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie oferujemy.  Formularz kontaktowy  4 + 4

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej