Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując ŻORY i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i górnictwo. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak kłopoty z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów oraz zaleceń, które uwzględniają szczególność obszaru oraz potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy są w stanie także doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, czyli eliminowanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w zakresie monitorowania efektów działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz wyznaczenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w której zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych i filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące naukę o inżynierii geologicznej i geotechnicznej

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał oraz na projektowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają fundamentalną rolę w tych badaniach i projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to profesjonalne usługi świadczone przez naszych geologów oraz inżynierów geologicznych, jacy specjalizują się w badaniach wody podziemnej i jej cyrkulacji w skałach tudzież gruntach. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie proponujemy.  Formularz kontaktowy  2 + 6

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej