Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując KĘPNO i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Geologia inżynierska i geotechnika – całościowe usługi geologiczne dla planowania oraz budowy trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to dyscypliny usług geologicznych, które ogniskują się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania i budowy trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy badają skład geologiczny obszaru i cechy gruntu, aby dostarczyć informacje wymagane do opracowania słusznych podłoży, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo i odporność obiektów i infrastruktury.

  Testowanie gruntu przed kupnem – ważne usługi geologiczne wspierające decyzje dotyczące nieruchomości

  Usługi geologiczne obejmują również realizowanie badań gruntu przed kupieniem nieruchomości. Osoby szukające właścicieli lub ewentualnie inwestorzy często decydują się na takie badania, aby zdobyć wiadomości o właściwościach gruntu i potencjalnych ryzykach powiązanych z budową na danym terenie. Badania te mogą dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych i innych elementach wpływających na bezpieczeństwo oraz wydajność budynków oraz infrastruktury.

  Badania zanieczyszczeń ziemi – zabezpieczenie środowiska i zdrowia publicznego

  Innym znaczącym obrębem usług geologicznych jest wykonywanie badań zanieczyszczeń gleby. Celem tych badań jest identyfikacja oraz diagnostyka obecności wrogich substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne i zanieczyszczenia organiczne. Ich celem będzie ochrona środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego poprzez identyfikację obszarów zanieczyszczonych i objaśnienie metod oczyszczania i remediacji.

  Geotechniczne badanie gruntu – poznanie atrybutów podłoża

  Geotechniczne badanie podłoża to następny istotny aspekt usług geologicznych. Będzie realizowane w celu zdobycia wiadomości dotyczących fizycznych i mechanicznych atrybutów gruntu. Badania te mieszczą analizę nośności, skurczu, stabilności i odkształcalności podłoża. Wiadomości zdobyte z geotechnicznego badania gruntu są główne dla inżynierów budowlanych, bo pozwalają na właściwe dopasowanie projektów konstrukcji do warunków gruntowych.

  Badania hydrogeologiczne: sprawdzanie zasobów hydrologicznych

  Jednym z newralgicznych obszarów usług geologicznych są badania hydrogeologiczne. Polegają one na analizie oraz pojęciu wód podziemnych i ich rozlokowania w danej lokalizacji. Badania te asystują w identyfikacji rezerw wodnych, ich jakości oraz potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Informacje uzyskane z badań hydrogeologicznych są wymagane w procesie planowania oraz budowy infrastruktury wodnej, jak również w rozporządzaniu zapasami wodnymi.

  Poznaj najistotniejsze usługi geologiczne oraz obszary ich wykorzystania

  Profesjonalne usługi geologiczne grają ważną rolę w procesie konstruowania i infrastrukturalnym planowaniu. Gwarantują one wiedzę oraz informacje na temat gruntu, co gwarantuje skuteczne zarządzanie zagrożeniami połączonymi z gruntem oraz wodą. Mieszczą one przeróżne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz dużo innych. W tym artykule pokażemy newralgiczne obszary, na jakie skupiają się usługi geologiczne.

  Nadzór geotechniczny – śledzenie warunków gruntowych podczas procesu budowy w ramach usług geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują również nadzór geotechniczny, jaki ma na celu obserwowanie i ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni monitorują zmiany w gruncie, monitorują stabilność zboczy, monitorują osiadania i przeprowadzają inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa robotników i konstrukcji. To naturalnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu wolno błyskawicznie poznać ewentualne trudności oraz podjąć dobre działania naprawcze.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską posiadasz cały obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Jednym z istotnych szczegółów profesjonalnych usług geologicznych będzie przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach tych usług geolodzy i inżynierowie opracowują szczegółowe raporty, które zawierają całościową analizę warunków gruntowo-geologicznych w danym obszarze. Dokumentacja geotechniczna obejmuje wyniki badań gruntu, zalecenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających i inne nadrzędne wiadomości mające wpływ na bezpieczeństwo i trwałość planowanej budowli.  Formularz kontaktowy  2 + 5

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej