Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zarządzeń, które uwzględniają szczególność terenu oraz potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz wyznaczenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w której zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, który gwarantuje inżynierom oraz projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – gorąco zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom i projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to profesjonalne usługi świadczone przez naszych geologów oraz inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej i jej cyrkulacji w skałach tudzież gruntach. Na podstawie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące planowania studni głębinowych, wykorzystania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne profesjonalne usługi, które proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona otoczenia i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają fundamentalną funkcję w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy oraz oczyszczania gleby, jakie są ważne dla wielu branż, takich jak produkcja przemysłowa, rolnictwo, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są główne dla ochrony zdrowia publicznego i środowiska, a geolodzy grają w nich istotną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne i skuteczne.  Formularz kontaktowy  0 + 8

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej