Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując ZAKOPANE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne – Twoje narzędzie do skutecznego administrowania terenem

  Profesjonalne usługi geologiczne stanowią niezbędne narzędzie w nowoczesnym świecie, gdzie normowane zarządzanie ziemią jest coraz to bardziej ważne. Geolodzy i inżynierowie geotechniczni są w stanie dostarczyć dogłębne wiadomości na temat składu geologicznego terenu, co umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących różnych projektów i inwestycji. Oferując gigantyczny zakres usług, geolodzy odgrywają nadrzędną rolę w badaniu hydrogeologii, zanieczyszczeń gruntu, analizie gruntów przed zakupem i geologii inżynierskiej i geotechniki.

  Geotechniczne badanie gruntu – zgłęb wiedzę o działce, którą posiadasz

  Profesjonalne usługi geologiczne mieszczące geotechniczne badanie gruntu to nierozdzielny detal procesu planowania i projektowania każdego obiektu czy infrastruktury. Geolodzy przeprowadzają dogłębne analizy składu oraz właściwości gruntu, takie jak nośność, stabilność lub odkształcalność. To właśnie dzięki temu można gruntownie zapoznać parametry gruntu oraz przystosować projekt do jego specyficznych cech. Geotechniczne badania gruntu pozwalają uniknąć nieprzewidzianych problemów w trakcie budowy oraz gwarantują profesjonalne fundamenty, co ma nadrzędne znaczenie dla trwałości oraz bezpieczeństwa pełnej konstrukcji.

  Usługi hydrogeologiczne – zapewnienie bezpiecznego dostępu do wód podziemnych

  Profesjonalne usługi geologiczne mieszczące badania hydrogeologiczne są bezcenne dla tych, którzy wypatrują bezpiecznego dostępu do wód podziemnych. Geolodzy specjalizujący się w tej dziedzinie badają warstwy skalne, porowatość i przepuszczalność gruntu i potencjał hydrologiczny obszaru. Na bazie tych badań są w stanie zagwarantować nie tylko wiadomości na temat ilości oraz jakości wód podziemnych, jednak także wskazać bardzo dobre lokalizacje dla ujęć wody i określić najskuteczniejsze metody użytkowania zasobów.

  Odwierty geologiczne – upewnij się, dlaczego warto je zlecić

  Profesjonalne usługi geologiczne zawierające odwierty geologiczne to bezcenne narzędzie, które umożliwia poznanie głębszych powłok obszaru przed zaczęciem budowy. Geolodzy realizują precyzyjne odwierty, które umożliwiają pobranie próbek gruntu i skał na różnych głębokościach. Te próbki są następnie badane w laboratorium w celu wskazania ich składu, cech geotechnicznych i innych parametrów znaczących dla projektu budowlanego. Na podstawie wyników odwiertów geolodzy są w stanie dostarczyć całkowite informacje na temat warunków geologicznych i geotechnicznych, co jest główne dla właściwego zaprojektowania fundamentów i innych detalów konstrukcyjnych.

  Badania zanieczyszczeń gruntu – dla lepszego stanu naszej planety

  Następnym ważnym obszarem usług geologicznych będzie badanie zanieczyszczeń gruntu. Wykwalifikowani geolodzy, specjalizujący się w tej dziedzinie, realizują analizę próbek gleby w celu identyfikacji i diagnostyki obecności substancji toksycznych, metali ciężkich, chemikaliów i innych form zanieczyszczeń. Dzięki swojej wiedzy oraz doświadczeniu są w stanie szczegółowo umiejscowić oraz zidentyfikować możliwe zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i otoczenia naturalnego. To właśnie dzięki precyzyjnym technologiom badawczym oraz laboratoryjnym, mogą dostarczyć wiadomości na temat typu, poziomu i rozprzestrzenienia zanieczyszczeń w danym obszarze. To zezwala na podjęcie stosownych przedsięwzięć zaradczych, asekurację otoczenia naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia zbiorowego.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika: podłoża Twojego sukcesu budowniczego

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę to niezastąpione narzędzia w planowaniu oraz projektowaniu każdej inwestycji budowlanej. Geolodzy specjalizujący się w tej dyscyplinie analizują geologiczne warunki obszaru, takie jak skład geologiczny, przymiotniki gruntu, stabilność oraz nośność podłoża. Na bazie tych badań są w stanie opracować całkowitą analizę zagrożeń, prognozy i zalecenia dotyczące konstrukcji obiektów, fundamentów, dróg czy mostów. To właśnie dzięki temu inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje, zmniejszając niebezpieczeństwo powiązane z nieodpowiednim doborem lokalizacji czy konstrukcji.

  Badanie gruntu przed kupnem – inwestuj świadomie, inwestuj pewnie

  Badanie gruntu przed kupnem zezwala zaznajomić warunki geologiczne nieruchomości, na której planuje się przyszłościową inwestycję. Geolodzy przeprowadzają szczegółowe badania, które obejmują analizę składu gruntu, struktury geologicznej, cech geotechnicznych i innych ważnych parametrów. Dzięki temu wolno dowiedzieć się, czy grunty są stabilne, czy jest niebezpieczeństwo osiadania, jakie są właściwości nośne, czy występują powłoki skał czy wody podziemne.  Formularz kontaktowy  0 + 7

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej