Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując BOLESŁAWIEC i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to profesjonalne usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, jacy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Wyniki badań hydrogeologicznych są wymagane do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na rezerwy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zarządzeń, jakie uwzględniają szczególność terenu oraz potencjalne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy oraz oczyszczania gleby, jakie są istotne dla dużej grupy branż, takich jak przemysł, branża rolnicza, budownictwo i transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są główne dla ochrony zdrowia publicznego i otoczenia, a geolodzy grają w nich istotną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne i skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał oraz na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają podstawową rolę w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz wyznaczenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w jakiej zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona otoczenia i górnictwo. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.  Formularz kontaktowy  4 + 9

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej