Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GORLICE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Badania hydrogeologiczne – kluczowy aspekt usług geologicznych dotyczących wód podziemnych

  Jednym z newralgicznych obszarów usług geologicznych są badania hydrogeologiczne. Polegają one na analizie i zrozumieniu wód podziemnych i ich rozlokowania w danej lokalizacji. Badania te asystują w identyfikacji zasobów wodnych, ich jakości i ewentualnych zagrożeń dla jakości wody. Wiadomości zdobyte z badań hydrogeologicznych są wymagane w procesie planowania oraz budowy infrastruktury wodnej, jak także w administrowaniu zapasami wodnymi.

  #/p#

  Badania zanieczyszczeń podłoża – zabezpieczenie środowiska i zdrowia publicznego

  Innym istotnym obrębem profesjonalnych usług geologicznych jest realizowanie badań zanieczyszczeń gleby. Intencją tych badań jest identyfikacja i ocena obecności szkodliwych substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne i zanieczyszczenia organiczne. Ich celem jest ochrona otoczenia naturalnego i zdrowia publicznego poprzez identyfikację obszarów zanieczyszczonych oraz objaśnienie metod oczyszczania oraz remediacji.

  Analiza gruntów przed zakupem – zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują też badanie gruntu przed zakupem nieruchomości. Właściciele bądź inwestorzy w szeregu przypadków korzystają z takich badań, by poznać właściwości gruntu oraz możliwe zagrożenia połączone z budową na danej działce. Badania te są w stanie dostarczyć wiadomości o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych elementach wpływających na bezpieczeństwo i wydajność obiektów i infrastruktury.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika – kompleksowe usługi geologiczne dla planowania i konstruowania trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska i geotechnika to sfery usług geologicznych, które ogniskują się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania i konstruowania trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy egzaminują skład geologiczny obszaru oraz warunki gruntu, by dostarczyć informacje niezbędne do opracowania dobrych fundamentów, stabilizacji zboczy i ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo i odporność obiektów oraz infrastruktury.

  Geotechniczne badanie gruntu – szczegółowe analizy właściwości mechanicznych podłoża w usługach geologicznych

  Geotechniczne badanie podłoża to następny ważny aspekt usług geologicznych. Jest realizowane w celu uzyskania wiadomości dotyczących fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Statystyki te obejmują analizę nośności, skurczu, stabilności oraz odkształcalności podłoża. Informacje zdobyte z geotechnicznego badania gruntu są główne dla inżynierów budowniczych, albowiem pozwalają na odpowiednie dopasowanie projektów konstrukcji do wymogów gruntowych.

  Nadzór geotechniczny jako zapewnienie bezpieczeństwa w czasie budowy

  Profesjonalne usługi geologiczne mieszczą także dozór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie oraz ocenę warunków gruntowych w czasie procesu budowy. Zawodowcy geotechniczni świadczą usługi monitorowania zmian w gruncie, monitorowania stabilności zboczy, kontroli osiadań oraz przeprowadzania inspekcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i dla konstrukcji. To właśnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu wolno szybko poznać ewentualne problemy i podjąć należyte działania naprawcze.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską masz cały obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują również przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to szczegółowy raport, jaki koncentruje się na analizie właściwości mechanicznych oraz fizycznych gruntu w celu dostarczenia wiadomości niezbędnych do stosownego opracowania konstrukcji. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dostarcza wiadomości dotyczących składu geologicznego, nośności gruntu, poziomów wód gruntowych, stabilności zboczy i innych istotnych czynników, które mają ważne znaczenie dla procesu planowania i budowy.

  #/section#  Formularz kontaktowy  5 + 5

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej