Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując KOŁO i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Analizowanie ziemi przed kupnem – zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji

  Profesjonalne usługi geologiczne mieszczą także przeprowadzanie badań gruntu przed kupieniem nieruchomości. Osoby szukające właścicieli bądź też inwestorzy w szeregu przypadków decydują się na takie badania, żeby uzyskać informacje o właściwościach gruntu oraz potencjalnych ryzykach powiązanych z budową na danym terenie. Badania te mogą dostarczyć wiadomości o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych elementach wpływających na bezpieczeństwo oraz wydajność budynków i infrastruktury.

  Geotechniczne badanie gruntu – całkowite analizy własności mechanicznych gruntu w usługach geologicznych

  Geotechniczne badanie gruntu to następny istotny obszar usług geologicznych.Realizuje się je w celu zrozumienia fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Badania te mieszczą analizę nośności, skurczu, stabilności oraz odkształcalności gruntu. Informacje uzyskane z geotechnicznego badania gruntu są newralgiczne dla inżynierów budowniczych, bo zezwalają na należyte dopasowanie projektów konstrukcji do warunków gruntowych.

  Badania zanieczyszczeń gruntu – ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego

  Innym istotnym aspektem usług geologicznych jest przeprowadzanie badań zanieczyszczeń gleby. Celem tych badań jest identyfikacja oraz diagnostyka obecności szkodliwych substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne i zanieczyszczenia organiczne. Ich zamiarem jest ochrona środowiska naturalnego i zdrowia publicznego poprzez identyfikację rewirów zanieczyszczonych oraz objaśnienie metod oczyszczania i remediacji.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską posiadasz pełen obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują także przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to dogłębny raport, jaki koncentruje się na analizie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu w celu dostarczenia informacji niezbędnych do trafnego zaprojektowania konstrukcji. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dostarcza informacji dotyczących składu geologicznego, nośności gruntu, poziomów wód gruntowych, stabilności zboczy oraz innych istotnych czynników, jakie mają ważne znaczenie dla procesu projektowania i budowy.

  Poznaj najistotniejsze usługi geologiczne i obszary ich wykorzystania

  Usługi geologiczne pełnią kluczową rolę w procesie konstrukcji oraz planowania infrastrukturalnego. Gwarantują one wymagane dane i wiadomości na temat podłoża, gwarantując efektywne zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z gruntem i wodą. Obejmują one przeróżne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz wiele innych. W tym artykule przedstawimy kluczowe obszary, na które skupiają się usługi geologiczne.

  Dozór geotechniczny jako zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prac budowlanych

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują także nadzór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie oraz ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni śledzą zmiany w gruncie, kontrolują stabilność zboczy, kontrolują osiadania oraz przeprowadzają inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i konstrukcji. To naturalnie dzięki dozorowi geotechnicznemu można błyskawicznie zidentyfikować ewentualne trudności i podjąć właściwe działania naprawcze.

  Badania hydrogeologiczne – nadrzędny aspekt usług geologicznych dotyczących wód podziemnych

  Badania hydrogeologiczne stanowią istotny segment profesjonalnych usług geologicznych. Opierają się na analizie oraz poznaniu wód podziemnych i ich dystrybucji w danym rewirze. Przeprowadzane badania przyczyniają się do identyfikacji rezerw wodnych, oceny ich jakości i rozpoznania potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Dane uzyskane z badań hydrogeologicznych są potrzebne w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak też w administrowaniu zapasami wodnymi.

  Geologia inżynierska i geotechnika: składnik trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska i geotechnika to sfery usług geologicznych, jakie koncentrują się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania i budowy trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy egzaminują skład geologiczny terenu oraz warunki gruntu, żeby dostarczyć informacje wymagane do opracowania stosownych fundamentów, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zagwarantować bezpieczeństwo i solidność budynków i infrastruktury.  Formularz kontaktowy  3 + 6

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej