Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując CHEŁM i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Dozór geotechniczny – monitorowanie warunków gruntowych w trakcie procesu budowy w ramach usług geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują też dozór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie i ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Profesjonaliści geotechniczni świadczą usługi śledzenia zmian w gruncie, monitorowania równowagi zboczy, kontroli osiadań oraz przeprowadzania inspekcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla robotników, jak i dla konstrukcji. To właśnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu wolno prędko poznać ewentualne trudności i podjąć dobre działania naprawcze.

  Badania zanieczyszczeń podłoża – analiza substancji szkodliwych w ziemi w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Innym znaczącym obrębem profesjonalnych usług geologicznych jest przeprowadzanie badań zanieczyszczeń gleby. Celem tych badań jest identyfikacja i ocena obecności wrogich substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne oraz zanieczyszczenia organiczne. Ich zamiarem jest ochrona otoczenia naturalnego oraz zdrowia publicznego poprzez identyfikację rewirów zanieczyszczonych oraz objaśnienie metod oczyszczania i remediacji.

  Dokumentacja geotechniczna – istotna dokumentacja w usługach geologicznych zawierająca informacje dotyczące gruntu

  Jednym z ważnych szczegółów profesjonalnych usług geologicznych jest przygotowywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach tych profesjonalnych usług geolodzy i inżynierowie opracowują szczegółowe raporty, które zawierają kompleksową analizę warunków gruntowo-geologicznych w danym obszarze. Dokumentacja geotechniczna obejmuje wyniki badań gruntu, zalecenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających i inne koronne wiadomości mające wpływ na bezpieczeństwo i trwałość planowanej budowli.

  Badania hydrogeologiczne: sprawdzanie zasobów hydrologicznych

  Jednym z newralgicznych obszarów usług geologicznych są badania hydrogeologiczne. Polegają one na analizie oraz zrozumieniu wód podziemnych i ich rozlokowania w danej lokalizacji. Badania te asystują w identyfikacji zasobów wodnych, ich jakości oraz potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Informacje uzyskane z badań hydrogeologicznych są niezbędne w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak również w rozporządzaniu zapasami wodnymi.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika: podstawy trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to sfery usług geologicznych, jakie skupiają się na badaniu warunków geologicznych w kontekście planowania i konstruowania trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy analizują skład geologiczny terenu i warunki gruntu, żeby dostarczyć wiadomości niezbędne do opracowania trafnych fundamentów, stabilizacji zboczy i ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo oraz odporność obiektów i infrastruktury.

  Sprawdź najistotniejsze usługi geologiczne i obszary ich wykorzystania

  Usługi geologiczne grają znaczącą rolę w procesie konstruowania oraz infrastrukturalnym planowaniu. Zapewniają one wiedzę i wiadomości na temat podłoża, co gwarantuje skuteczne zarządzanie zagrożeniami połączonymi z gruntem oraz wodą. Mieszczą one różnorodne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz wiele innych. W tym artykule pokażemy kluczowe obszary, na jakie koncentrują się profesjonalne usługi geologiczne.

  Badanie gruntu przed kupnem – istotne usługi geologiczne wspomagające decyzje dotyczące nieruchomości

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują też badanie gruntu przed zakupem nieruchomości. Posiadacze lub też inwestorzy w szeregu przypadków korzystają z takich badań, aby poznać właściwości gruntu oraz możliwe zagrożenia związane z budową na danej działce. Badania te są w stanie dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych czynnikach wpływających na bezpieczeństwo i wydajność budynków i infrastruktury.

  Geotechniczne badanie gruntu – dogłębne analizy własności mechanicznych podłoża w usługach geologicznych

  Geotechniczne badanie gruntu to następny ważny obszar usług geologicznych.Wykonuje się je w celu zrozumienia fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Badania te obejmują analizę nośności, skurczu, równowagi oraz odkształcalności gruntu. Informacje uzyskane z geotechnicznego badania gruntu są newralgiczne dla inżynierów budowniczych, albowiem zezwalają na profesjonalne dostosowanie projektów konstrukcji do wymogów gruntowych.  Formularz kontaktowy  4 + 8

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej