Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując ŻAGAŃ i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i górnictwo. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych i filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, jakich celem jest zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące planowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, które proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na projektowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową rolę w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, który umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – uprzejmie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów oraz zarządzeń, jakie uwzględniają specyfikę obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak ocena oraz zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie nagromadzonych danych geolodzy są w stanie również doradzać w zakresie akcji naprawczych, takich jak remediacja, inaczej usuwanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom i projektantom opracowanie trafnych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny jest fundamentalny dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.  Formularz kontaktowy  4 + 4

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej