Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując PRUDNIK i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie nagromadzonych danych geolodzy mogą także doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej usuwanie zanieczyszczeń z gruntu i w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, jaki gwarantuje inżynierom i projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej żąda specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – gorąco zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak kłopoty z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zaleceń, jakie uwzględniają szczególność terenu i ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i górnictwo. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom i projektantom opracowanie trafnych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na projektowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy i inżynierowie geologiczni grają kluczową rolę w tych badaniach i projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, których zamiarem jest zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do projektowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, które oferujemy.  Formularz kontaktowy  1 + 9

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej