Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GOŁDAP i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów podłoża.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak ocena oraz zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, jakie są istotne dla wielu branż, takich jak przemysł, branża rolnicza, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są nadrzędne dla ochrony zdrowia publicznego i otoczenia, a geolodzy odgrywają w nich istotną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne i skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, który umożliwia inżynierom oraz projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, których zamiarem będzie zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na podstawie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące planowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów wodnych, ochrony wód gruntowych i oceny wpływu działań człowieka na środowisko.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, które proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak kłopoty z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy odgrywają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zaleceń, jakie uwzględniają swoistość terenu oraz ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał i na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową funkcję w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.  Formularz kontaktowy  5 + 8

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej