Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując BRZEG i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, jakich celem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Wyniki badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, które proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak kłopoty z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, jakie uwzględniają swoistość terenu oraz potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom i projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na określenie atrybutów gruntu oraz skał i na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowniczych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom oraz projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, jakie są ważne dla dużej grupy branż, takich jak produkcja przemysłowa, branża rolnicza, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są nadrzędne dla ochrony zdrowia publicznego oraz otoczenia, a geolodzy odgrywają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i górnictwo. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz wyznaczenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.  Formularz kontaktowy  6 + 1

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej