Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując STARACHOWICE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Rezultaty badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Nadzór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów podłoża.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są istotne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów oraz zarządzeń, jakie uwzględniają specyfikę obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy są w stanie także doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej usuwanie zanieczyszczeń z gruntu i w aspekcie monitorowania efektów działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał oraz na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają fundamentalną rolę w tych badaniach i projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, bo zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi newralgiczny element projektowy, który umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.  Formularz kontaktowy  0 + 6

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej