Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GOLENIÓW i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące naukę o inżynierii geologicznej i geotechnicznej

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu oraz skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają podstawową funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz określenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, które uwzględniają specyfikę obszaru i potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy mogą również doradzać w zakresie akcji naprawczych, takich jak remediacja, czyli eliminowanie zanieczyszczeń z gruntu i w aspekcie monitorowania efektów działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to profesjonalne usługi świadczone przez naszych geologów oraz inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Rezultaty badań hydrogeologicznych są potrzebne do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zasoby wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona otoczenia i górnictwo. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom oraz projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – uprzejmie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.  Formularz kontaktowy  0 + 0

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej