Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując JASŁO i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Dokumentacja geotechniczna – ważna dokumentacja w usługach geologicznych obejmująca dane dotyczące gruntów

  Usługi geologiczne obejmują także przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to szczegółowy raport, który koncentruje się na analizie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu w celu dostarczenia informacji niezbędnych do właściwego opracowania konstrukcji. Dokumentacja geotechniczna zawiera wyniki badań gruntu, zarządzenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających i inne główne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo i solidność planowanej budowli.

  Analizowanie gruntów przed kupnem – zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują także badanie gruntu przed kupnem nieruchomości. Posiadacze bądź też inwestorzy niejednokrotnie korzystają z takich badań, aby zaznajomić właściwości gruntu oraz przypuszczalne zagrożenia związane z budową na danej działce. Badania te mogą dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych i innych elementach wpływających na bezpieczeństwo i wydajność obiektów oraz infrastruktury.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika: element trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to sfery usług geologicznych, jakie skupiają się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania oraz konstruowania trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy analizują skład geologiczny obszaru oraz warunki gruntu, aby dostarczyć informacje potrzebne do opracowania trafnych podłoży, stabilizacji zboczy i ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zagwarantować bezpieczeństwo i odporność obiektów oraz infrastruktury.

  Nadzór geotechniczny – śledzenie warunków gruntowych w trakcie procesu budowy w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują również dozór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie oraz ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni śledzą zmiany w gruncie, kontrolują stabilność zboczy, kontrolują osiadania oraz realizują inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa robotników oraz konstrukcji. To właśnie dzięki dozorowi geotechnicznemu wolno prędko zidentyfikować ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

  Geotechniczne badanie gruntu – poznanie właściwości podłoża

  Geotechniczne badanie gruntu to następny ważny obszar profesjonalnych usług geologicznych.Realizuje się je w celu zrozumienia fizycznych i mechanicznych właściwości gruntu. Badania te obejmują analizę nośności, skurczu, stabilności i odkształcalności gruntu. Wiadomości zdobyte z geotechnicznego badania gruntu są główne dla inżynierów budowniczych, bo zezwalają na dobre dopasowanie projektów konstrukcji do warunków gruntowych.

  Badania zanieczyszczeń gruntu – rozpatrywanie substancji szkodliwych w ziemi w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Innym ważnym aspektem usług geologicznych jest przeprowadzanie badań zanieczyszczeń gleby. Intencją tych badań jest identyfikacja oraz ocena obecności wrogich substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne i zanieczyszczenia organiczne. Ich zamiarem jest ochrona środowiska naturalnego oraz zdrowia publicznego poprzez identyfikację rewirów zanieczyszczonych i objaśnienie metod oczyszczania i remediacji.

  Badania hydrogeologiczne: poznanie zasobów wodnych

  Badania hydrogeologiczne tworzą istotny segment profesjonalnych usług geologicznych. Opierają się na analizie oraz poznaniu wód podziemnych oraz ich dystrybucji w danym rewirze. Przeprowadzane badania przyczyniają się do identyfikacji rezerw wodnych, oceny ich jakości oraz rozpoznania ewentualnych niebezpieczeństw dla jakości wody. Informacje zdobyte z badań hydrogeologicznych są wymagane w procesie planowania oraz budowy infrastruktury wodnej, jak również w rozporządzaniu zasobami wodnymi.

  Profesjonalne usługi geologiczne: newralgiczne obszary badań dla budownictwa oraz infrastruktury

  Profesjonalne usługi geologiczne pełnią kluczową rolę w procesie konstrukcji oraz planowania infrastrukturalnego. Gwarantują one potrzebne dane i informacje na temat fundamentu, umożliwiając efektywne zarządzanie ryzykiem powiązanym z gruntem oraz wodą. Mieszczą one różne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz wiele innych. W tym artykule przedstawimy newralgiczne obszary, na które skupiają się profesjonalne usługi geologiczne.  Formularz kontaktowy  8 + 5

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej