Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując KĘTRZYN i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Analiza gruntów przed zakupem – zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji

  Usługi geologiczne obejmują także badanie gruntu przed zakupem nieruchomości. Posiadacze czy też inwestorzy w wielu przypadkach korzystają z takich badań, aby zaznajomić właściwości gruntu oraz prawdopodobne zagrożenia powiązane z budową na danej działce. Badania te mogą dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych elementach wpływających na bezpieczeństwo oraz wydajność obiektów i infrastruktury.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika: składnik trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to dwie branże usług geologicznych, jakie skupiają się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania oraz konstrukcji trwałych struktur. Geolodzy inżynierscy egzaminują skład geologiczny terenu i cechy gruntu, by dostarczyć wiadomości niezbędne do opracowania odpowiednich fundamentów, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo i trwałość obiektów oraz infrastruktury.

  Dozór geotechniczny jako zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prac budowlanych

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują też nadzór geotechniczny, jaki ma na celu kontrolowanie oraz ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni monitorują zmiany w gruncie, kontrolują stabilność zboczy, monitorują osiadania oraz wykonują inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa robotników oraz konstrukcji. To właśnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu wolno szybko zidentyfikować ewentualne problemy i podjąć należyte działania naprawcze.

  Sprawdź najważniejsze usługi geologiczne oraz obszary ich wykorzystania

  Usługi geologiczne pełnią kluczową rolę w procesie konstrukcji oraz planowania infrastrukturalnego. Gwarantują one wymagane dane oraz informacje na temat podłoża, gwarantując skuteczne zarządzanie niebezpieczeństwem powiązanym z gruntem i wodą. Obejmują one różnorodne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz dużo innych. W tym artykule przedstawimy koronne obszary, na jakie koncentrują się usługi geologiczne.

  Geotechniczne badanie gruntu – poznanie właściwości podłoża

  Geotechniczne badanie podłoża to dodatkowy istotny aspekt profesjonalnych usług geologicznych. Jest prowadzone w celu pozyskania informacji dotyczących fizycznych i mechanicznych aspektów gruntu. Badania te obejmują analizę nośności, skurczu, stabilności i odkształcalności podłoża. Wiadomości uzyskane z geotechnicznego badania gruntu są główne dla inżynierów budowniczych, albowiem zezwalają na należyte dostosowanie projektów konstrukcji do wymogów gruntowych.

  Badania hydrogeologiczne: poznanie zasobów wodnych

  Jednym z nadrzędnych obszarów usług geologicznych są badania hydrogeologiczne. Polegają one na analizie oraz zrozumieniu wód podziemnych oraz ich rozlokowania w danej lokalizacji. Badania te asystują w identyfikacji zasobów wodnych, ich jakości oraz potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Dane uzyskane z badań hydrogeologicznych są potrzebne w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak też w dysponowaniu rezerwami wodnymi.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską masz pełen obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują również przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to całkowity raport, który koncentruje się na analizie atrybutów mechanicznych oraz fizycznych gruntu w celu dostarczenia informacji niezbędnych do należytego zaprojektowania konstrukcji. Dokumentacja geotechniczna obejmuje wyniki badań gruntu, zarządzenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających oraz inne kluczowe informacje mające wpływ na bezpieczeństwo i trwałość projektowanej budowli.

  Badania zanieczyszczeń podłoża – rozpatrywanie substancji szkodliwych w gruncie w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Innym znaczącym aspektem profesjonalnych usług geologicznych jest przeprowadzanie badań zanieczyszczeń gleby. Celem tych badań jest identyfikacja i diagnostyka obecności wrogich substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne oraz zanieczyszczenia organiczne. Ich celem jest ochrona otoczenia naturalnego i zdrowia publicznego przez identyfikację rewirów zanieczyszczonych oraz objaśnienie metod oczyszczania i remediacji.  Formularz kontaktowy  4 + 0

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej