Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując JASTRZĘBIE-ZDRÓJ i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych i filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę inżynieryjną dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie nagromadzonych danych geolodzy są w stanie również radzić w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, czyli usuwanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w aspekcie monitorowania efektów działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy odgrywają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zarządzeń, jakie uwzględniają swoistość obszaru i potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej i jej cyrkulacji w skałach tudzież gruntach. Rezultaty badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, jakie oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na projektowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową rolę w tych badaniach i projektach, zapewniając, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz wyznaczenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem zezwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi newralgiczny element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom oraz projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej żąda specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – uprzejmie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.  Formularz kontaktowy  6 + 9

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej