Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując LUBARTÓW i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii i hydrogeologii, jakich celem będzie zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne profesjonalne usługi, które proponujemy.

  Usługi geologiczne, obejmujące naukę o inżynierii geologicznej i geotechnicznej

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał oraz na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową funkcję w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, jakie są istotne dla dużej grupy branż, takich jak przemysł, branża rolnicza, budownictwo i transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są nadrzędne dla ochrony zdrowia publicznego oraz otoczenia, a geolodzy grają w nich ważną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy odgrywają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zarządzeń, jakie uwzględniają szczególność obszaru i ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie trafnych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowlanej, bo zezwalają na określenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi newralgiczny element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom oraz projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz określenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.  Formularz kontaktowy  8 + 5

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej