Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując STRZELCE KRAJEŃSKIE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i górnictwo. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, bo zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii i hydrogeologii, których zamiarem jest zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych i oceny wpływu działań człowieka na środowisko.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, jakie oferujemy.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom oraz projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał i na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową rolę w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom i projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, które uwzględniają szczególność terenu oraz ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy mogą również doradzać w zakresie akcji naprawczych, takich jak remediacja, czyli eliminowanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.  Formularz kontaktowy  7 + 10

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej