Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując OLECKO i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona otoczenia i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi kluczowy element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – uprzejmie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz wyznaczenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w jakiej zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące naprawy oraz oczyszczania gleby, które są istotne dla dużej grupy branż, takich jak przemysł, rolnictwo, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego oraz otoczenia, a geolodzy grają w nich istotną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, jakie uwzględniają swoistość terenu oraz potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie właściwych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał i na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to profesjonalne usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej i jej cyrkulacji w skałach tudzież gruntach. Wyniki badań hydrogeologicznych są potrzebne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na zasoby wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, które proponujemy.  Formularz kontaktowy  10 + 1

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej