Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GŁUBCZYCE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak ocena oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie zebranych danych geolodzy mogą również radzić w zakresie akcji naprawczych, takich jak remediacja, czyli usuwanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w zakresie monitorowania efektów działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz określenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów oraz zarządzeń, jakie uwzględniają specyfikę terenu oraz potencjalne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, jacy specjalizują się w badaniach wody podziemnej i jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące planowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, jakie proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom i projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, obejmujące naukę o inżynierii geologicznej i geotechnicznej

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu i skał i na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają fundamentalną funkcję w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element inżynieryjny, który umożliwia inżynierom oraz projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – uprzejmie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych i filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.  Formularz kontaktowy  0 + 3

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej