Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GORZÓW WIELKOPOLSKI i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz wyznaczenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w jakiej obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podstawę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie trafnych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów oraz zarządzeń, które uwzględniają specyfikę obszaru oraz potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie zebranych danych geolodzy mogą także doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, czyli usuwanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w zakresie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, jakich zamiarem będzie zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Wyniki badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi newralgiczny element projektowy, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej żąda specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – gorąco zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał oraz na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową rolę w tych badaniach i projektach, zapewniając, iż konstrukcje są bezpieczne.  Formularz kontaktowy  5 + 0

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej