Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując ŚWIEBODZIN i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, jakich celem jest zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, wykorzystania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych i oceny wpływu działań człowieka na środowisko.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, jaki umożliwia inżynierom oraz projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom i projektantom opracowanie właściwych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz wyznaczenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ zezwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu i skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową funkcję w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zaleceń, które uwzględniają specyfikę terenu i potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak ocena oraz zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy mogą także doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej eliminowanie zanieczyszczeń z gruntu i w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.  Formularz kontaktowy  1 + 4

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej