Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując SULĘCIN i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu i skał oraz na projektowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak ocena oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy mogą także doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej eliminowanie zanieczyszczeń z gruntu i w zakresie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom i projektantom opracowanie właściwych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, jakich zamiarem jest zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na zasoby wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, które proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, który umożliwia inżynierom oraz projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz wybór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – gorąco zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zarządzeń, które uwzględniają szczególność obszaru oraz potencjalne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.



  Formularz kontaktowy







  0 + 4

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej