Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując LESZNO i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi główny element inżynieryjny, który umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – gorąco zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem pozwalają na określenie atrybutów gruntu oraz skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają fundamentalną funkcję w tych badaniach i projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii i hydrogeologii, jakich zamiarem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są potrzebne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do projektowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, jakie oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów podłoża.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie zgromadzonych danych geolodzy mogą także radzić w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej usuwanie zanieczyszczeń z gruntu i w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, które uwzględniają specyfikę terenu i ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo i stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i górnictwo. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ zezwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.  Formularz kontaktowy  5 + 10

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej