Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując KOŃSKIE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Nadzór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów podłoża.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na określenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, jakie uwzględniają szczególność obszaru oraz potencjalne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy mogą także radzić w zakresie akcji naprawczych, takich jak remediacja, czyli usuwanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi główny element inżynieryjny, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne, obejmujące naukę o inżynierii geologicznej i geotechnicznej

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie atrybutów gruntu oraz skał oraz na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają fundamentalną rolę w tych badaniach i projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych i filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, jacy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Wyniki badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do projektowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na rezerwy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania strat w wyniku ruchów gruntu.  Formularz kontaktowy  2 + 5

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej