Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując KRAKÓW i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Dokumentacja geotechniczna – ważna dokumentacja w usługach geologicznych obejmująca dane dotyczące ziemi

  Usługi geologiczne obejmują także przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to dokładny raport, który koncentruje się na analizie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu w celu dostarczenia wiadomości niezbędnych do trafnego zaprojektowania konstrukcji. Dokumentacja geotechniczna zawiera wyniki badań gruntu, zalecenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających i inne koronne wiadomości mające wpływ na bezpieczeństwo i solidność projektowanej budowli.

  Dozór geotechniczny – śledzenie warunków gruntowych w czasie procesu budowy w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Profesjonalne usługi geologiczne mieszczą również nadzór geotechniczny, jaki ma na celu obserwowanie i ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni śledzą zmiany w gruncie, monitorują stabilność zboczy, monitorują osiadania i wykonują inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz konstrukcji. To naturalnie dzięki dozorowi geotechnicznemu wolno szybko zidentyfikować ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

  Geotechniczne badanie gruntu – poznanie atrybutów podłoża

  Geotechniczne sprawdzanie podłoża to kolejny znaczący obszar usług geologicznych.Wykonuje się je w celu zrozumienia fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Badania te obejmują analizę nośności, skurczu, równowagi i odkształcalności gruntu. Wiadomości uzyskane z geotechnicznego badania gruntu są główne dla inżynierów budowlanych, albowiem zezwalają na profesjonalne dopasowanie projektów konstrukcji do warunków gruntowych.

  Badania hydrogeologiczne: poznanie zasobów wodnych

  Jednym z newralgicznych obszarów usług geologicznych są badania hydrogeologiczne. Polegają one na analizie oraz zrozumieniu wód podziemnych oraz ich rozmieszczenia w danej lokalizacji. Badania te asystują w identyfikacji zasobów wodnych, ich jakości oraz potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Dane zdobyte z badań hydrogeologicznych są potrzebne w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak także w dysponowaniu zapasami wodnymi.

  Audyt gruntów przed kupnem – poprawa bezpieczeństwa inwestycji

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują także badanie gruntu przed kupnem nieruchomości. Właściciele lub inwestorzy nieraz korzystają z takich badań, aby poznać właściwości gruntu i ewentualne zagrożenia połączone z budową na danej działce. Badania te są w stanie dostarczyć informacji o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych i innych elementach wpływających na bezpieczeństwo oraz wydajność obiektów i infrastruktury.

  Badania zanieczyszczeń gruntu – analiza substancji szkodliwych w gruncie w ramach profesjonalnych usług geologicznych

  Dodatkowym ważnym rewirem usług geologicznych są badania zanieczyszczeń gruntu. Te badania sprzyjają identyfikacji oraz ocenie obecności substancji szkodliwych w glebie, takich jak metale ciężkie, materiały chemiczne lub zanieczyszczenia organiczne. Ich zamiarem będzie ochrona otoczenia naturalnego oraz zdrowia publicznego przez identyfikację rewirów zanieczyszczonych oraz określenie metod oczyszczania i remediacji.

  Usługi geologiczne: główne obszary badań dla branży budowlanej i infrastruktury

  Usługi geologiczne odgrywają ważną rolę w procesie konstruowania oraz infrastrukturalnym planowaniu. Zapewniają one wiedzę oraz wiadomości na temat gruntu, co gwarantuje skuteczne zarządzanie zagrożeniami powiązanymi z gruntem i wodą. Mieszczą one przeróżne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz dużo innych. W tym artykule zademonstrujemy koronne obszary, na jakie skupiają się profesjonalne usługi geologiczne.

  Geologia inżynierska i geotechnika: składnik trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to dwie gałęzie usług geologicznych, które skupiają się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania oraz konstrukcji trwałych struktur. Geolodzy inżynierscy analizują skład geologiczny obszaru oraz cechy gruntu, by dostarczyć informacje niezbędne do opracowania słusznych podłoży, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo oraz trwałość budynków oraz infrastruktury.  Formularz kontaktowy  9 + 4

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej