Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując OLKUSZ i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Badania hydrogeologiczne: analiza zasobów wodnych

  Badania hydrogeologiczne tworzą ważny segment usług geologicznych. Opierają się na analizie oraz poznaniu wód podziemnych i ich dystrybucji w danym rewirze. Prowadzone badania przyczyniają się do identyfikacji rezerw wodnych, oceny ich jakości oraz rozpoznania ewentualnych niebezpieczeństw dla jakości wody. Dane zdobyte z badań hydrogeologicznych są niezbędne w procesie planowania oraz budowy infrastruktury wodnej, jak również w zarządzaniu rezerwami wodnymi.

  Badania zanieczyszczeń gruntu – ochrona otoczenia i zdrowia publicznego

  Innym znaczącym aspektem usług geologicznych jest realizowanie badań zanieczyszczeń gleby. Intencją tych badań jest identyfikacja i diagnostyka obecności szkodliwych substancji w gruncie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne oraz zanieczyszczenia organiczne. Ich zamiarem jest ochrona otoczenia naturalnego oraz zdrowia publicznego poprzez identyfikację rewirów zanieczyszczonych oraz objaśnienie metod oczyszczania oraz remediacji.

  Sprawdzanie gruntu przed kupnem – ważne usługi geologiczne wspomagające decyzje dotyczące nieruchomości

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują również realizowanie badań gruntu przed kupieniem nieruchomości. Osoby poszukujące właścicieli lub ewentualnie inwestorzy w szeregu przypadków decydują się na takie badania, żeby uzyskać wiadomości o właściwościach gruntu oraz potencjalnych ryzykach powiązanych z budową na danym terenie. Badania te mogą dostarczyć wiadomości o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych elementach wpływających na bezpieczeństwo i wydajność budynków oraz infrastruktury.

  Geologia inżynierska i geotechnika – wszechstronne usługi geologiczne dla projektowania i budowy trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska oraz geotechnika to sfery usług geologicznych, jakie koncentrują się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania i konstruowania trwałych konstrukcji. Geolodzy inżynierscy egzaminują skład geologiczny obszaru oraz warunki gruntu, by dostarczyć wiadomości niezbędne do opracowania właściwych podłoży, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo i trwałość budynków i infrastruktury.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską posiadasz pełen obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Usługi geologiczne obejmują również przygotowywanie dokumentacji geotechnicznej. Jest to szczegółowy raport, jaki koncentruje się na analizie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu w celu dostarczenia informacji niezbędnych do poprawnego zaprojektowania konstrukcji. Dokumentacja geotechniczna obejmuje wyniki badań gruntu, zarządzenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających oraz inne kluczowe informacje mające wpływ na bezpieczeństwo i trwałość projektowanej budowli.

  Dozór geotechniczny – obserwowanie warunków gruntowych w trakcie procesu budowy w ramach usług geologicznych

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmują również nadzór geotechniczny, który ma na celu monitorowanie oraz ocenę warunków gruntowych podczas procesu budowy. Specjaliści geotechniczni zaświadczają usługi śledzenia zmian w gruncie, monitorowania równowagi zboczy, kontroli osiadań oraz przeprowadzania inspekcji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i dla konstrukcji. To naturalnie dzięki nadzorowi geotechnicznemu można ekspresowo poznać ewentualne kłopoty oraz podjąć dobre działania naprawcze.

  Poznaj najważniejsze usługi geologiczne i obszary ich wykorzystania

  Usługi geologiczne grają znaczącą rolę w procesie budowania i infrastrukturalnym planowaniu. Gwarantują one wiedzę oraz wiadomości na temat podłoża, co umożliwia efektywne zarządzanie zagrożeniami połączonymi z gruntem oraz wodą. Mieszczą one różne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz wiele innych. W tym artykule pokażemy główne obszary, na jakie koncentrują się profesjonalne usługi geologiczne.

  Geotechniczne badanie gruntu – poznanie właściwości podłoża

  Geotechniczne sprawdzanie podłoża to dodatkowy ważny obszar usług geologicznych.Przeprowadza się je w celu zrozumienia fizycznych oraz mechanicznych właściwości gruntu. Badania te mieszczą analizę nośności, skurczu, równowagi oraz odkształcalności gruntu. Informacje zdobyte z geotechnicznego badania gruntu są nadrzędne dla inżynierów budowniczych, bowiem zezwalają na należyte dopasowanie projektów konstrukcji do wymogów gruntowych.  Formularz kontaktowy  9 + 2

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej