Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GDAŃSK i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu i skał oraz na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i górnictwo. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ zezwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element inżynieryjny, jaki gwarantuje inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów oraz zaleceń, które uwzględniają swoistość obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę inżynieryjną dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania strat w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy są w stanie także radzić w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej usuwanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to profesjonalne usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej i jej cyrkulacji w skałach tudzież gruntach. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych i oceny wpływu działań człowieka na środowisko.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, które proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, jaka stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.  Formularz kontaktowy  6 + 9

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej