Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując CHRZANÓW i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Analiza ziemi przed kupnem – poprawa bezpieczeństwa zakupu działki

  Usługi geologiczne obejmują także badanie gruntu przed zakupem nieruchomości. Właściciele bądź też inwestorzy często korzystają z takich badań, by zapoznać właściwości gruntu i potencjalne zagrożenia połączone z budową na danej działce. Badania te są w stanie dostarczyć wiadomości o nośności gruntu, warunkach hydrogeologicznych oraz innych czynnikach wpływających na bezpieczeństwo i wydajność obiektów i infrastruktury.

  Geotechniczne badanie gruntu – poznanie właściwości podłoża

  Geotechniczne badanie podłoża to dodatkowy znaczący aspekt usług geologicznych. Jest przeprowadzane w celu otrzymania wiadomości dotyczących fizycznych i mechanicznych właściwości gruntu. Statystyki te mieszczą analizę nośności, skurczu, stabilności i odkształcalności podłoża. Wiadomości uzyskane z geotechnicznego badania gruntu są kluczowe dla inżynierów budowlanych, bowiem zezwalają na właściwe dopasowanie projektów konstrukcji do wymogów gruntowych.

  Z dokumentacją geologiczno-inżynierską posiadasz pełen obraz warunków gruntowo-geologicznych

  Jednym z istotnych szczegółów usług geologicznych jest przygotowywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W ramach tych usług geolodzy oraz inżynierowie opracowują szczegółowe raporty, które zawierają całościową analizę warunków gruntowo-geologicznych w danym obszarze. Dokumentacja geotechniczna obejmuje wyniki badań gruntu, zarządzenia dotyczące fundamentów, środków zabezpieczających i inne newralgiczne wiadomości mające wpływ na bezpieczeństwo oraz trwałość projektowanej budowli.

  Poznaj najistotniejsze usługi geologiczne i obszary ich wykorzystania

  Usługi geologiczne pełnią nadrzędną rolę w procesie konstrukcji i planowania infrastrukturalnego. Gwarantują one potrzebne dane i wiadomości na temat fundamentu, umożliwiając efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z gruntem i wodą. Mieszczą one przeróżne aspekty, takie jak badania hydrogeologiczne, zanieczyszczenia gruntu, geologię inżynierską, geotechnikę oraz wiele innych. W tym artykule pokażemy newralgiczne obszary, na które koncentrują się profesjonalne usługi geologiczne.

  Nadzór geotechniczny jako zagwarantowanie bezpieczeństwa w trakcie prac budowlanych

  Usługi geologiczne obejmują również dozór geotechniczny, jaki ma na celu zabezpieczanie oraz ocenę warunków gruntowych w trakcie procesu budowy. Geolodzy geotechniczni monitorują zmiany w gruncie, monitorują stabilność zboczy, monitorują osiadania i wykonują inspekcje w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracobiorców oraz konstrukcji. To właśnie dzięki dozorowi geotechnicznemu wolno szybko zidentyfikować ewentualne komplikacje i podjąć dobre działania naprawcze.

  Geologia inżynierska oraz geotechnika: podstawy trwałych konstrukcji

  Geologia inżynierska i geotechnika to dwie gałęzie profesjonalnych usług geologicznych, które skupiają się na badaniu warunków geologicznych w kontekście projektowania i konstrukcji trwałych struktur. Geolodzy inżynierscy egzaminują skład geologiczny terenu i warunki gruntu, żeby dostarczyć wiadomości potrzebne do opracowania stosownych fundamentów, stabilizacji zboczy oraz ochrony przed zagrożeniami geologicznymi. Ich wiedza pomaga zapewnić bezpieczeństwo i trwałość budynków i infrastruktury.

  Badania hydrogeologiczne: analiza zasobów hydrologicznych

  Badania hydrogeologiczne tworzą istotny segment usług geologicznych. Opierają się na analizie i poznaniu wód podziemnych i ich dystrybucji w danym rejonie. Przeprowadzane badania przyczyniają się do identyfikacji rezerw wodnych, oceny ich jakości oraz rozpoznania ewentualnych niebezpieczeństw dla jakości wody. Informacje uzyskane z badań hydrogeologicznych są wymagane w procesie planowania i budowy infrastruktury wodnej, jak także w dysponowaniu zasobami wodnymi.

  Badania zanieczyszczeń ziemi – ochrona środowiska oraz zdrowia publicznego

  Następnym istotnym obszarem usług geologicznych są badania zanieczyszczeń gruntu. Te badania służą identyfikacji i ocenie obecności substancji szkodliwych w glebie, takich jak metale ciężkie, substancje chemiczne czy zanieczyszczenia organiczne. Ich celem będzie ochrona środowiska naturalnego i zdrowia publicznego poprzez identyfikację obszarów zanieczyszczonych i objaśnienie metod oczyszczania oraz remediacji.  Formularz kontaktowy  2 + 10

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej