Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując NOWY TOMYŚL i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona otoczenia i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają kluczową funkcję w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy odgrywają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, które uwzględniają specyfikę obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi kluczowy element inżynieryjny, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, których zamiarem jest zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, jakie proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów podłoża.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, które są istotne dla wielu branż, takich jak przemysł, rolnictwo, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego oraz otoczenia, a geolodzy grają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne i skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie właściwych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.  Formularz kontaktowy  9 + 2

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej