Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując JAWOR i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zarządzeń, które uwzględniają specyfikę obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie właściwych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową funkcję w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, który umożliwia inżynierom oraz projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz wybór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, jakie są ważne dla dużej grupy branż, takich jak przemysł, branża rolnicza, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są nadrzędne dla ochrony zdrowia publicznego oraz otoczenia, a geolodzy grają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii i hydrogeologii, których celem będzie zbadanie i ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, wykorzystania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na środowisko.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i górnictwo. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.  Formularz kontaktowy  9 + 0

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej