Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując WSCHOWA i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ zezwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał i na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają podstawową rolę w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak ocena oraz zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, jakie są ważne dla wielu branż, takich jak przemysł, rolnictwo, budownictwo i transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są główne dla ochrony zdrowia publicznego oraz środowiska, a geolodzy odgrywają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zaleceń, jakie uwzględniają szczególność obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowniczych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element inżynieryjny, jaki gwarantuje inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, jakich celem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są potrzebne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do projektowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na rezerwy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, jakie oferujemy.  Formularz kontaktowy  9 + 3

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej