Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GRYFINO i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie atrybutów gruntu oraz skał oraz na projektowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy i inżynierowie geologiczni grają fundamentalną funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie zebranych danych geolodzy są w stanie również doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej usuwanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w zakresie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to profesjonalne usługi świadczone przez naszych geologów oraz inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów wodnych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Serdecznie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowlanej, bo zezwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, które wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz wybór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej żąda specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zaleceń, które uwzględniają swoistość terenu i ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz wyznaczenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w jakiej zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.  Formularz kontaktowy  0 + 2

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej