Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując OSTROŁĘKA i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz określenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowniczej, gwarantując inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem pozwalają na określenie właściwości gruntu i skał i na projektowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają podstawową rolę w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ zezwalają na określenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii i hydrogeologii, których zamiarem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są wymagane do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do projektowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne profesjonalne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są istotne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów oraz zarządzeń, jakie uwzględniają szczególność terenu i ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowniczych, które wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi główny element inżynieryjny, który umożliwia inżynierom i projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej żąda specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, które są ważne dla wielu branż, takich jak produkcja przemysłowa, rolnictwo, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są główne dla ochrony zdrowia publicznego i otoczenia, a geolodzy odgrywają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, jaka stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.  Formularz kontaktowy  9 + 4

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej