Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując WOŁOMIN i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom i projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi główny element projektowy, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dopasowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – uprzejmie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i górnictwo. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ zezwalają na określenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są znaczące dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, które są ważne dla dużej grupy branż, takich jak przemysł, branża rolnicza, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są nadrzędne dla ochrony zdrowia publicznego i otoczenia, a geolodzy grają w nich znaczącą rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych ekspertów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, jakich zamiarem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych oraz zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Wyniki badań hydrogeologicznych są wymagane do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do projektowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, jakie oferujemy.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, jaka stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy odgrywają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zarządzeń, jakie uwzględniają szczególność terenu oraz potencjalne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał i na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają kluczową rolę w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, iż konstrukcje są bezpieczne.  Formularz kontaktowy  8 + 2

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej