Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując WIELICZKA i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed zakupem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak kłopoty z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają newralgiczną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, jakie uwzględniają specyfikę terenu oraz ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na bazie zebranych danych geolodzy mogą również doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, czyli eliminowanie zanieczyszczeń z gruntu i w zakresie monitorowania efektów działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, które wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – uprzejmie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na określenie atrybutów gruntu oraz skał oraz na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają fundamentalną funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest fundamentalny dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów oraz inżynierów geologicznych, jacy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów wodnych, ochrony wód gruntowych oraz oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podstawę inżynieryjną dla inwestycji budowniczej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania strat w wyniku ruchów gruntu.  Formularz kontaktowy  4 + 9

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej