Usługi geologiczne ☎ 798 491 085 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując KIELCE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi newralgiczny element projektowy, który gwarantuje inżynierom oraz projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz wybór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie efektów zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie zgromadzonych danych geolodzy mogą także doradzać w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, czyli usuwanie zanieczyszczeń z gruntu i w aspekcie monitorowania efektów działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom oraz projektantom opracowanie dobrych rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy odgrywają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, jakie uwzględniają szczególność obszaru i potencjalne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz określenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej bazie geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w której zawierają m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są główne dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów oraz inżynierów geologicznych, jacy specjalizują się w badaniach wody podziemnej i jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Na bazie zebranych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące projektowania studni głębinowych, zagospodarowania zasobów hydrologicznych, ochrony wód gruntowych i oceny wpływu działań człowieka na otoczenie.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie proponujemy.

  Usługi geologiczne, obejmujące naukę o inżynierii geologicznej i geotechnicznej

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał oraz na planowanie fundamentów oraz rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy i inżynierowie geologiczni grają kluczową rolę w tych badaniach oraz projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.  Formularz kontaktowy  4 + 2

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej