Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując KROSNO ODRZAŃSKIE i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na bazie nagromadzonych danych geolodzy są w stanie również radzić w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej usuwanie zanieczyszczeń z gruntu i w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, który gwarantuje inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz wybór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem aspektów geologicznych i geotechnicznych gruntu i skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są znaczące dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie właściwości gruntu oraz skał i na planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy i inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową rolę w tych badaniach oraz projektach, zapewniając, iż konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom i projektantom opracowanie właściwych rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, które zawierają monitoring geotechniczny

  Nadzór geotechniczny rozpoczyna się od sfinalizowania inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej terenu oraz określenie właściwości mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację projektową, w jakiej obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, bo pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed zakupem są ważne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak kłopoty z podłożami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają kluczową rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, które uwzględniają szczególność terenu i ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym uzyskanie informacji o strukturze geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych i filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, która stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku napotkania niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi z zakresu geologii, włączając w to eksplorację zasobów wodnych podziemnych

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi realizowane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, których celem jest zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Wyniki badań hydrogeologicznych są wymagane do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu oraz dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, które proponujemy.  Formularz kontaktowy  3 + 2

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej