Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GRODZISK WIELKOPOLSKI i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów podłoża.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom i projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów oraz inżynierów geologicznych, jacy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach i gruntach. Wyniki badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do projektowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zapasy wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w jakiej opiszemy inne profesjonalne usługi, jakie oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają zastosowanie w wielu aspektach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona otoczenia i przemysł górniczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.

  Usługi geologiczne, obejmujące naukę o inżynierii geologicznej i geotechnicznej

  Geologia inżynierska i geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowniczej, bo pozwalają na określenie właściwości gruntu i skał i na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i trwałość budowy. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni odgrywają kluczową funkcję w tych badaniach i projektach, gwarantując, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, zawierające badanie podłoża przed nabyciem

  Badania gruntu przed kupnem są istotne, ponieważ pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak kłopoty z fundamentami, osuwiska lub zalania. Geolodzy grają główną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów oraz zaleceń, jakie uwzględniają specyfikę obszaru i ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo oraz stabilność inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geotechniczną

  Nasze usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi kluczowy element projektowy, jaki umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz wybór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Obsługiwanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia geologicznego i geotechnicznego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne gwarantują geologom i inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych oraz mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację geotechniczną, jaka stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej. W dokumentacji tej mieszczone są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne, obejmujące analizę skażenia gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie oraz zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, planowanie strategii rekultywacji oraz ocena wód gruntowych. Na podstawie zgromadzonych danych geolodzy opracowują raporty oraz zalecenia dotyczące naprawy i oczyszczania gleby, jakie są ważne dla wielu branż, takich jak produkcja przemysłowa, branża rolnicza, budownictwo oraz transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego oraz otoczenia, a geolodzy grają w nich istotną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.  Formularz kontaktowy  5 + 6

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej