Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując GDYNIA i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne, obejmujące techniczne badanie właściwości gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa, rolnictwo, ochrona środowiska i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowlanej, ponieważ pozwalają na wyznaczenie właściwości gruntu i projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które gwarantują bezpieczeństwo i solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Profesjonalne usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne to usługi wykonywane przez naszych specjalistów z dziedziny geologii oraz hydrogeologii, których celem będzie zbadanie oraz ocena zasobów wód podziemnych i zbadanie warunków geologiczno-hydrologicznych w danym obszarze. Rezultaty badań hydrogeologicznych są niezbędne do podjęcia decyzji dotyczących wykorzystania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury hydrologicznej, jak również do oceny wpływu działań człowieka na rezerwy wód podziemnych.Szukają Państwo pomocy w usługach geologicznych? Uprzejmie zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, które oferujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Nadzór geotechniczny jest podstawowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji oraz minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są ważne dla wielu zastosowań, takich jak oszacowanie i zarządzanie niebezpieczeństwem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie zebranych danych geolodzy opracowują raporty i zalecenia dotyczące naprawy oraz oczyszczania gleby, jakie są ważne dla wielu branż, takich jak produkcja przemysłowa, branża rolnicza, budownictwo i transport. Badania zanieczyszczeń gruntu są nadrzędne dla ochrony zdrowia publicznego oraz środowiska, a geolodzy odgrywają w nich ważną rolę, przyczyniając się do tworzenia strategii naprawczych i oczyszczających, które są bezpieczne oraz skuteczne.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Oferujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowlanej. Dokumentacja ta stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowlanej, gwarantując inżynierom i projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz trwałości konstrukcji i minimalizacji ryzyka powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, jakie zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości oraz bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę są ważne dla każdej inwestycji budowlanej, bowiem pozwalają na określenie atrybutów gruntu oraz skał oraz na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, jakie gwarantują bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy oraz inżynierowie geologiczni grają fundamentalną rolę w tych badaniach i projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu specyfikacji technicznej dla projektów budowlanych, jakie wymagają dogłębnych badań geologicznych i geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna stanowi kluczowy element inżynieryjny, który umożliwia inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego obszaru oraz wybór perfekcyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie niemiłych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy odgrywają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do kreowania raportów i zaleceń, jakie uwzględniają specyfikę obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także gwarantują bezpieczeństwo oraz trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące odwierty geologiczne przed rozpoczęciem budowy

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom i inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego zdolnościach nośnych oraz filtracyjnych. Na podstawie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podwalinę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, typ fundamentów, rozwiązania techniczne w wypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.  Formularz kontaktowy  6 + 5

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej