Usługi geologiczne ☎ 665 291 027 ➤ Geolog, firma geologiczna obsługując ŻUROMIN i okolice, oferuje usługi i odwierty geologiczne, badanie gruntu, nadzór geotechniczny, dokumentację geologiczną-inżynierską i geotechniczną.

 • Badania geologiczne i geotechniczne: Badania gruntów oraz odwierty geologiczne, opiniowanie i dokumentacja geologiczno-inżynierska, a także kompleksowa dokumentacja geotechniczna;
 • Usługi specjalistyczne: Odwierty geotechniczne, różnorodne metody sondowania (DPL, DPM, CPT, CPTU) oraz badania zagęszczenia gruntu metodą płyty VSS. Ocenianie warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji budowlanych oraz badania gruntów pod różnego typu obiektami, w tym pod domy jednorodzinne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Hydrogeologia, analizy zanieczyszczeń i składu wód, piezometry;
 • Nadzór i wsparcie inwestycyjne: Nadzór geotechniczny nad wszelkimi inwestycjami budowlanymi m.in. drogi, tory kolejowe, mosty;

 • Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską i geotechnikę

  Geologia inżynierska oraz geotechnika są dziedzinami, które zajmują się badaniem właściwości geologicznych i geotechnicznych gruntu oraz skał w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji budowniczych. Usługi geologiczne obejmujące geologię inżynierską oraz geotechnikę są istotne dla każdej inwestycji budowniczej, bowiem pozwalają na określenie atrybutów gruntu i skał oraz na projektowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji. Geolodzy i inżynierowie geologiczni grają fundamentalną rolę w tych badaniach i projektach, zapewniając, że konstrukcje są bezpieczne.

  Usługi geologiczne, zawierające dokumentację geotechniczną

  Prowadzone przez nas usługi polegają na opracowaniu dokumentacji technicznej dla projektów budowniczych, jakie wymagają szczegółowych badań geologicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geotechniczna stanowi newralgiczny element inżynieryjny, który gwarantuje inżynierom i projektantom dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych danego terenu oraz dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej potrzebuje specjalistycznej wiedzy i doświadczenia geologiczno-inżynierskiego – zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

  Usługi geologiczne obejmujące badania zanieczyszczeń gruntu

  Badania zanieczyszczeń gruntu są istotne dla wielu zastosowań, takich jak ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z zanieczyszczeniami, monitorowanie skutków zanieczyszczeń, projektowanie strategii rekultywacji oraz oszacowanie wód gruntowych. Na podstawie nagromadzonych danych geolodzy są w stanie również radzić w zakresie działań naprawczych, takich jak remediacja, inaczej eliminowanie zanieczyszczeń z gruntu oraz w aspekcie monitorowania skutków działań mających na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ich eliminacji.

  Usługi geologiczne obejmujące geotechniczne badanie gruntu

  Badania geotechniczne mają wykorzystanie w wielu aspektach, takich jak branża budowlana, inżynieria lądowa, branża rolnicza, ochrona środowiska i przemysł wydobywczy. Badania geotechniczne są kluczowe dla każdej inwestycji budowniczej, ponieważ pozwalają na określenie właściwości gruntu i planowanie fundamentów i rozwiązań geotechnicznych, które zapewniają bezpieczeństwo oraz solidność konstrukcji.

  Usługi geologiczne obejmujące dokumentację geologiczno-inżynierską

  Proponujemy opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla inwestycji budowniczej. Dokumentacja ta stanowi podwalinę inżynieryjną dla inwestycji budowlanej, umożliwiając inżynierom i projektantom opracowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i geotechnicznych. Specyfikacja geologiczno-inżynierska jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji i minimalizacji niebezpieczeństwa powstania szkód w wyniku ruchów gruntu.

  Usługi geologiczne, obejmujące przeprowadzenie odwiertów geologicznych przed rozpoczęciem procesu budowlanego

  Odwierty geologiczne umożliwiają geologom oraz inżynierom geotechnicznym zdobycie informacji o budowie geologicznej, właściwościach fizycznych i mechanicznych gruntu oraz jego predyspozycjach nośnych oraz filtracyjnych. Na bazie wyników badań geolodzy i inżynierowie geotechniczni opracowują dokumentację geotechniczną, jaka stanowi podstawę projektową dla inwestycji budowniczej. W dokumentacji tej zawierane są m.in. propozycje rozwiązań geotechnicznych, takich jak sposób posadowienia szkieletu konstrukcji, rodzaj fundamentów, rozwiązania techniczne w przypadku natrafienia niekorzystnych warunków geologicznych.

  Usługi geologiczne obejmujące badanie gruntu przed zakupem

  Badania gruntu przed kupnem są ważne, dlatego że pozwalają na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak problemy z fundamentami, osuwiska czy zalania. Geolodzy grają nadrzędną rolę w tych badaniach, przyczyniając się do tworzenia raportów i zarządzeń, które uwzględniają szczególność obszaru oraz ewentualne zagrożenia, a także zapewniają bezpieczeństwo i trwałość inwestycji.

  Usługi geologiczne obejmujące badania hydrogeologiczne

  Usługi geologiczne zawierające badania hydrogeologiczne to usługi świadczone przez naszych geologów i inżynierów geologicznych, którzy specjalizują się w badaniach wody podziemnej oraz jej cyrkulacji w skałach tudzież gruntach. Rezultaty badań hydrogeologicznych są wymagane do podjęcia decyzji dotyczących zagospodarowania wód gruntowych, np. do planowania ujęć wody, do planowania infrastruktury wodnej, jak również do weryfikacji wpływu działań człowieka na zasoby wód podziemnych.Poszukują Państwo pomocy w usługach geologicznych? Zapraszamy do kontaktu i dalszej lektury, w której opiszemy inne usługi, jakie proponujemy.

  Usługi geologiczne obejmujące nadzór geotechniczny

  Dozór geotechniczny rozpoczyna się od przeprowadzenia inwentaryzacji geotechnicznej, która obejmuje wykonanie mapy geologicznej obszaru oraz wyznaczenie atrybutów mechanicznych i fizycznych gruntu. Na tej podstawie geolodzy oraz inżynierowie geotechniczni opracowują specyfikację projektową, w której obejmują m.in. propozycje konstrukcji i rozwiązań geotechnicznych.  Formularz kontaktowy  0 + 8

  Aktualności z bloga


  Dostawcy rozwiązań dla branży geologicznej